Tuotekansio: CE-merkit, DOP, tyyppihyväksyntäpäätökset

Mielestäni yksi sekavin tehtävä liittyen tähän rakennusprojektiin on rakennushankkeeseen ryhtyvän velvollisuus selvittää se, täyttävätkö käytetyt rakennustuotteet kansalliset vaatimustasot.

Käytännössä olemme leikkailleet talteen ce-merkkejä käytetyistä tuotteista ja tulostelleet netistä rakennustuotteiden "Declaration of performance" eli DOP eli suoritustasoilmoitusdokumentteja ja verranneet niitä vaatimustasoihin. Joistain tuotteista löytyy myös VTT:n tyyppihyväksyntädokumentteja, joissa todetaan, että kyseinen tuote täyttää Suomen rakentamismääräyskokoelman asettamat vaatimukset.

On vain ollut vaikea löytää tietoa siitä, kuinka perusteelliset dokumentit oikeastaan vaaditaankaan ja kuinka tarkasti näitä käydään läpi lopputarkastuksessa. Noh, meillä on nyt käytännössä tiedot joka purnukasta ja putelista, että ei luulisi tästä nyt jäävän ainakaan kiinni ja on nyt tullut ainakin luotua perusteellinen tuotekansio talon tuotteista.

Erilliseen mappiin kokoan vielä laitteiden käyttöohjeet. Olisi kiva kuulla kuinka te muut olette tämän hoitaneet ja kuinka tarkasti niitä on sitten katsottu lopussa läpi.

Kommentit